top of page

Kiltakoulujen digi-osaamismerkit

Päivitys 17.2.2021 / Anu K

Kiltakouluissa käytetään digivälineitä oppimisen tukena. Opiskelijat dokumentoivat oppimistaan, jolloin opiskelijalle koituvan hyödyn lisäksi opettaja pysyy kartalla jo opituista sekä lisäoppia vaativista asioista. Lisäksi Kiltakouluissa seurataan kunkin ammattialan digitaitovaatimusten kehittymistä ja huolehditaan, että opiskelijoillakin on viimeisin osaaminen.

Opiskelijat kokoavat osaamisestaan opintojensa aikana henkilökohtaisen portfolion, josta on hyötyä työnhaussa. Portfolio toimii itsearvioinnin ja työpaikalla tapahtuvan arvioinnin tukena.

Opiskelijat ja opetustiimi pitävät yhteyttä toisiinsa verkkokeskusteluissa. Samalla työpaikalla oppijat tietävät, mitä oppilaitoksen toiminnassa tapahtuu, ja kaikilla on mahdollisuus oppia työpaikkojen tapahtumista. Opiskelijat oppivat verkossa toimimisen pelisäännöt.

Videopuhelut mahdollistavat opettajien tiheät pikavierailut työpaikalla oppijan tueksi. Työpaikalla pitää silti toisinaan käydä, joten autolla ajo ei kokonaan lopu.

Opetushenkilöstön koostamat perusmateriaalit ovat avoimissa ympäristöissä, jotta ne ovat opiskelijan saatavilla valmistumisen jälkeenkin.

Digi-osaamismerkit yhteistyössä Oppiminen online kanssa

Digitaalisen osaamisen osoittamisessa käytetään osin kansallisia Oppiminen online -osaamismerkkejä. Älä suorita suinpäin kaikkia merkkejä, vaan suunnittele järkevä kokonaisuus ja ano siihen tarvittavat merkit.

 

Osaamisen osoittaminen: Rakenna kiltaympäristöäsi oman organisaation tvt-strategiaan sopien ja hae Oppiminen online -osaamismerkit linkittämällä ko. sivusto hakemukseesi.

Oppiminenonline.com on jälleen avattu syksyllä 2019 ja merkkejä voi tällä erää hakea huhtikuun 2021 loppuun saakka.

Opiskelijoilla on henkilökohtainen portfolio oppimisen tukena ja työnhaussa. Sitä käytetään myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena ja arvionnissa. Kuvat, videot ja äänitiedostot monipuolistavat portfoliota ja toimivat tekstin tukena.

Merkkiehdotuksia - oikeat merkit valikoituvat alan ja oppilaitoksen käytänteiden mukaisesti:

1- Opiskelijat tekevät digiportfoliota ammattialalle sopivan käytännön mukaisesti. V. 2021 yleisimmin Kiltakouluissa on käytössä Instagram-portfolio (ei vielä osaamismerkkiä haettavissa). Jotkin ammatilliset alat luovat osaamisportfoliota LinkedIn-alustalle (ei vielä osaamismerkkiä haettavissa.

Bloggerklinikka / Blogger

Blogiklinikka / Wordpress

Opiskelijoiden ePortfoliot

Henkilökohtainen oppimisympäristö, Personal Learning Environment

2- Opiskelijat käyttävät itse ottamiaan kuvia oppimisen tukena

 

Mobiilivideo

Omat laitteet oppimisessa BYOD

Pinterest

- Sarjakuvat ja kollaasit

Uudistuvat ammatilliset oppimateriaalit

Youtube

3- Opiskelijat ja opetustiimi pitävät yhteyttä toisiinsa verkkokeskusteluissa. Samalla työpaikalla oppijat tietävät, mitä oppilaitoksen toiminnassa tapahtuu ja kaikilla on mahdollisuus oppia työpaikkojen tapahtumista. Teams- ja WhatsApp-keskustelut ovat 

- Facebook-ohjaus

Verkko-ohjauksen välineet

4- Verkkokokousvälineillä toteutetut ääni- ja kuvapuhelut mahdollistavat opettajien tiheät pikavierailut työpaikalla oppijan tueksi. Työpaikalla pitää silti toisinaan käydä, joten autolla ajo ei kokonaan lopu.

Merkkiperhe: Ohjaus ja vuorovaikutus digitaalisilla työvälineillä

Verkkokokousvälineet

 

5- Opiskelijat oppivat verkossa toimimisen pelisäännöt.

- Kansalaisaktiivisuus ja mediakasvatus

- Netiketti ja tekijänoikeudet

Mobiililaitteiden ylläpito

Creative commos 1

 

6- Opettajien materiaalit ovat avoimissa ympäristöissä, jotta ne ovat opiskelijan saatavilla valmistumisen jälkeenkin.

360-oppimisympäristöt

APPSIT OPETUKSESSA 1: IOS

- Blogiklinikka / Wordpress

Google Drive / Googlen dokumentit

- Google-sivustot

Kuvapalvelut

 

- Ei enää haettavissaAPPSIT OPETUKSESSA 2: Android

Ei enää haettavissa: QR-koodit

- Ei enää haettavissaWikit / Wikispaces

- Ei enää haettavissa: Google lomakkeet

Kiltakoulujen oma merkki (tulossa hakuun): Lähetä linkki Weebly-, Wix-, Thinglink- tms. sivulle, joka toimii avoimen oppimisympäristösi etusivuna.

7- Työelämässä oppiminen

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus

- Digityöpaikkaohjaaja

8- Opetiimin yhteiset digityöskentelytavat

Merkkiperhe: Digitaaliset-tyokalut-tiimiopettajuuden-ja-osaamisen-edistajina/

There are no items in this list

Please reload

bottom of page