top of page

Kiltakoulujen tiimi-osaamismerkit

Harvassa työssä voi toimia täysin itsenäisesti. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, pitämään puolensa, kannattelemaan hyvää työilmapiiriä ja kehittämään työpaikasta entistäkin miellyttävämpää.

Kiltakouluista työelämään valmistuvien opiskelijoiden valttikortteja ovat hyvät tiimityötaidot, vuorovaikutusosaaminen, aktiivisuus ja positiivinen suhtautuminen työhön. Tiimityötaitoja treenataan niin oppilaitosympäristössä
oikeiden asiakastöiden parissa kuin työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Kiltakouluissa on käytössä työkaluja tiimityötaitojen kehittämiseen. Näistä kärjessä on dialogitaitojen treenaaminen. Kun tiimissä on dialogiosaamista, päästään yli vaikeimmistakin ongelmista. Yhdessä voidaan ottaa vastaan suurempia haasteita kuin yksinään. Toisena merkittävänä työkaluna on yhteisten unelmien, tavoitteiden ja visioiden kirkastaminen ja kolmantena vertaisoppimisen eri menetelmät.

Kun jo opiskelun aikana totutaan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa yhteistyössä uutta oppien, työelämään siirtyminen ja tulevaisuudessa työssäjaksaminen helpottuvat. Yhdessä olemme enemmän!

Merkit ovat nyt auki!

Tiimimerkit / opiskelijaryhmät

Ensimmäiset merkit liittyvät opiskelijoiden tiimityöhön tarvittavaan osaamiseen.

Positiivinen ilmapiiri

Miten oppimisympäristössänne on luotu positiivinen ja turvallinen ilmapiiri ja miten sitä ylläpidetään?

Yhteiset pelisäännöt

Millaiset ovat työyhteisönne pelisäännöt ja miten kollegat ja opiskelijat sitoutetaan niihin?

Ryhmäyttäminen

Miten ryhmäyttämistä tehdään opitojen alussa ja vahvistetaan opintojen aikana?

Dialogitaidot

Miten oppimisympäristössänne tuetaan dialogitaitojen kehittymistä?

Tiimityötaidot

Miten oppimisympäristössänne kasvatetaan opiskelijoiden tiimityötaitoja?

Työnjako opiskelijatiimeissä

Miten oppimisympäristössä opiskelijatiimejä valmennetaan sujuvaan työnjakoon?

Tiimimerkit / Opetushenkilöstö

Toiset tiimimerkit liittyvät opetiimien osaamiseen.

Kollegoiden arvostaminen

Miten annat arvoa kollegoiden tekemälle työlle ja nostat heidän onnistumisia esiin?

Yhteinen visio ja suunta

Millainen on työyhteisönne visio ja miten aiotte saavuttaa sen? Miten opiskelijat otetaan mukaan yhteiseen visiotyöhön?

Työnjako opetustiimin kesken

Miten opetustiiminne vahvuudet ovat käytössä?

Please reload

bottom of page