top of page

Kiltoja vuodesta 2010

Verkostoissa tieto ja osaaminen vaihtavat omistajaa

Kiltakoulut-verkoston synty ajoittuu vuoden 2010 tienoille. Eri ammattialojen kiltoja on vuosien varrella syntynyt lukuisia eripuolille Suomea. Kiltakoulu Original merkinnän ovat saaneet alkuperäiset killat ja näitä seuranneet killat on nimetty paikkakunnittain. Ammatillisten kiltojen lisäksi on syntynyt esimiehille ja oppilaitosjohdolle suunnattu pomokilta ja kiltaopettajille suunnattu Opettajakilta. 

AMMATILLISET KILLAT
OPETTAJAKILTA
POMOKILTA
bottom of page