top of page

Digityöpaikkaohjaaja

Kiltakouluissa käytetään digivälineitä oppimisen tukena. Opiskelijat dokumentoivat oppimistaan, jolloin opiskelijalle koituvan hyödyn lisäksi opettaja pysyy kartalla jo opituista sekä lisäoppia vaativista asioista. Tästä syystä myös työelämässä oppimisen aikana digivälineiden käyttö oppimisen dokumentoinnissa ja yhteydenpidossa opettajiin on välttämätöntä. Opiskelijan digiportfoliota voi myös hyödyntää osaamisen osoittamisessa: Kun työvaiheet on dokumentoitu kuvin ja lyhyin tekstein, niistä voidaan arviointikeskustelussa helpommin keskustella.
 

Digityöpaikkaohjaajan osaamismerkki

Digityöpaikkaohjaajan merkki on tällä erää haettavissa Kiltakoulut-verkostossa toimivien opettajien ​työelämäkumppaneille. Kuten kaikki muukin Kiltakoulut-mallin mukainen toiminta, Digityöpaikkaohjaaja-merkki on CC-lisensoitu (CC_BY_SA), joten sitä voi vapaasti hyödyntää oman organisaation osaamistavoitteita ja -merkkejä suunnitellessa.

Digityöpaikkaohjaaja-osaamismerkin haltija

-sopii ennen työelämässä oppimisen alkamista opiskelijan ja opettajan kanssa,

mitä ja milloin opiskelija kirjaa omaan digiportfolioonsa, miten sisältö tarkistetaan ja miten työpaikkakäyntejä ja/tai arviointikeskusteluja tehdään myös videopuheluiden avulla

-ohjaa opiskelijaa työpaikan toimintaohjeiden mukaiseen työtä häiritsemättömään digivälineiden käyttöön

-yhdistää ammatissa toimimisessa tarvittavan tietoperustan kehittymisen opiskelijan käytännön työskentelyyn

-ohjaa opiskelijaa ammattialan tiedon lähteille

-ohjaa opiskelijaa kirjaamaan digiportfolionsa asioita, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuksia tai salassapitosääntöjä tai vaaranna asiakas- yritysturvallisuutta.

-tukee työpaikkansa muuta henkilöstöä digivälineiden käytössä työelämässä oppimisen tukena

bottom of page