top of page

Pomokilta

Pedagogista tukea johtamiseen

Pomokilta on suunnattu oppilaitosjohdolle ja kiltaopettajien lähiesimiehille. Pomokillassa esimiehet voivat jakaa esimieskokemuksia ja tukea toisiaan pedagogisessa johtamisessa. Pomokilta järjestää yhteisiä verkostotapaamisia, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista.

Pomokillassa keskustellaan mm. seuraavista teemoista:

 • miten opiskelijoiden ohjauksen määrä ja ohjauksen järjestäminen ratkaistaan?

 • miten resurssit jaetaan?

 • miten opetussuunnitelmatyötä johdetaan?

 • miten osaamisperusteisuus näkyy opetussuunnitelmissa?

 • miten integroidaan? - miten ratkaistaan yksilölliset opintopolut?

 • miten opiskelijahallinto järjestetään: opiskeluaika, opiskelumenetelmät?

 • miten huolehditaan työllistymistä edistävä digitalisaatio opetuksessa?

 • miten erilaisten pedagogisten mallien levittämistä ja käyttöönottoa ja käyttöä tuetaan: Kiltakoulut, tiimiopettajuus, projektioppiminen, pelillisyys

Henkilöstöjohtamiseen liittyviä kysymyksiä:
 • miten saadaan yhteinen näkemys ammatin vaatimasta osaamisesta: tietojen ja taitojen suhde?

 • miten esimies voi tukea opettajien työtä?

 • miten opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen järjestetään?

 • miten selvitä haastavista esimiestilanteista?

Pomokillan toiminnassa ovat mukana seuraavat oppilaitokset:
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia

 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä

 • Koulutuskeskus Salpaus

 • Edupoli

 • Hevosopisto Oy

 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

 • Ammattiopisto Live

Jos olet kiinnostunut Pomokillan aktiivisesta koordinoinnista, ota yhteyttä Kiltakoulut-verkostoon.

Pomokilta

Yhteyshenkilö:

Anu Konkarikoski

Ammattiopisto Tavastia

+358 50 5504 064

anu.konkarikoski@kktavastia.fi

näkyvissä, vaikkakaan ei aktiivisessa toiminnassa:

Pomokillan blogi

Please reload

Pomokillan yhteystiedot
bottom of page