top of page

Kiltakouluvalmennukset ja täydennyskoulutus on tarkoitettu kiltakoulujen toimintatavoista kiinnostuneille opettajille, jotka haluavat lähteä mukaan oman osaamisalansa kanssa Kiltakoulutoimintaan.

Kiltakouluvalmennusten aikana perehdytään monipuolisesti kiltakoulujen toimintamalleihin ja toimintaan. Valmennukset räätälöidään osaamisalan ja osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennusten aikana opettajat saavat kehitystehtäviä, joiden tavoitteena on ottaa käyttöön pienin askelin Kiltakoulujen toimintatapoja ja tehdä toimintakulttuurin muutosta omalla alalla. 

Valmennusten määrä ja pituus voivat vaihdella tarpeen mukaan, mutta hyväksi koettu on 4x4h valmennus, mikä ajoittuu useamman kuukauden ajanjaksolle. Tällöin on helpointa testata käytännössä uusia toimintapoja, jakaa yhdessä käytännön kokemuksia ja saada haluttu muutos aikaiseksi. 

Opettajien valmennukset ja täydennyskoulutukset

Luentopyynnöt

Kiltakouluissa toimivat kiltaopet ovat aktiivisia ja innostuneita kertomaan motivoivista toimintatavoista ja toiminnan vaikutuksista arkeen. Verkostosta löytyy asiantuntijuutta usealta eri osaamisalalta niin ammatillisten tutkinnon osien tiimi- ja yrittäjämäisistä toimintatavoista kuin YTO:jenkin integroinnista ammatilliseen osaamiseen.

Yhteydenotot

Anu Konkarikoski

Kiltakoulut-verkoston projektipäällikkö

 

Anu.Konkarikoski ( at ) kktavastia.fi

050 550 4064

Hattelmalantie 6, 13100  HÄMEENLINNA

bottom of page