top of page

kiltaopeksi

Opesta

KILTAKOULUT

Valikoituja, hyväksi koettuja oppimismenetelmiä

Kiltakouluissa tavoitteena on rakentaa turvallinen ja digitalisaatiota hyödyntävä oppimisympäristö, jossa virheet ovat sallittuja. Kullekin opiskelijalle rakentuu heti opintojen alusta oma oppimispolku ja oppimisen ratkaisut tehdään kunkin yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Tiimi- ja vertaisoppiminen sekä yhteisöllisyys luovat hyvää yhteishenkeä ja tukevat oppimista. Oikeat asiakastyöt ja yrittäjämäiset toimintatavat kartuttavat pystyvyyden tunnetta. Asiakastöistä syntyneet työnäytteet luovat oivan pohjan työelämään siirtymiselle.

KIINNOSTUITKO KILTAKOULUSTA?

Suorita Kiltakoulun osaamismerkit ja hanki viralliset Kiltakoulutunnukset.

Virallisen Kiltakoulutunnuksen saa käyttöönsä perehtymällä, kehtittämällä ja ottamalla käyttöön Kiltakoulun toimintatavat ja suorittamalla kiltakoulun osaamismerkit. Osaamismerkit on jaettu kolmeen osaamisalueeseen: Peda, Digi ja Tiimi.

PEDAGOGIIKKA

Peda-osaamismerkeillä osoitat osaamisesi Kiltakoulussa käytössä olevista pedagogisista oppimisratkaisuista.

TIIMIOPPIMINEN

Tiimi-osaamismerkeillä osoitat osaamisesi Kiltakoulussa käytössä olevista tiimioppimisen oppimisratkaisuista.

DIGITALISAATIO

Digi-osaamismerkeillä osoitat osaamisesi Kiltakoulussa käytössä olevista digitalisaation oppimisratkaisuista.

KILTOJA YMPÄRI SUOMEA

Aktiiviset kiltaverkostot jakavat osaamistaan, kehittävät yhdessä oppimisympäristöjä ja sparraavat toinen toisiaan. 

Kiltakoulut-verkosto on toiminut vuodesta 2010 alkaen. Iloiseen ja aktiiviseen joukkomme kuuluu lukuisia kiltoja, kiltaopettajia, kehittäjiä ja esimiehiä ympäri Suomea. Killat on jaettu kolmeen kategoriaan. Ammatillisista killoista löydät aktiiviset oppimisympäristöt, Kiltaopettajat on killoissa opettavien ja ohjaavien areena ja Pomokilta esimiehille tarkoiteetu verkosto.

AMMATILLISET KILLAT

Eri oppilaitoksissa ympäri Suomen toimii noin 30 aktiivista kiltaa. Killoissa on kehitetty motivoivia ja innostavia oppimisympäristöjä usealle eri osaamisalalle. Killat ottavat mielellään vierailijoita vastaan.

OPETTAJAKILTA

Opettajakilta koostuu aktiivisista eri kiltoja vetävistä opettajista ja kehittäjistä. Opettajakillan tehtävänä on jakaa kokemuksia, verkostoitua ja kehittää kiltakoulutoimintatapaa eteenpäin.

POMOKILTA

Pomokilta on kiltakouluissa toimivien kiltaopettajien esimiehille suunnattu kilta. Pomokillassa esimiehet voivat jakaa esimieskokemuksiaan ja tukea toisiaan pedagogisessa johtamisessa ja muutostyössä. 

VALMENNUKSET

Tilaa oppilaitokseesi räätälöity Kiltakouluvalmennus!

Kiltakouluvalmennuksen aikana perehdytään monipuolisesti Kiltakoulujen toimintatapoihin ja saadaan valmiudet suorittaa Kiltaopen osaamismerkit.

Valmennuksen aikana voit käynnistää Kiltakoulutoimintaa omalla osaamisalueellasi ja kartuttaa pedagogisia, tiimioppimisen sekä digitalisaatioon liittyviä taitojasi.

Kukin valmennus räätälöidään oppilaitoiksen ja osaamisalan tarpeisiin vastaavaksi.

bottom of page